Seura kysely.
Julkaistu: 04.04.2024 09.51

Seura kysely.

Seura kysely:

Auta meitä selvittämään miten seura tavoittaa lapsia ja nuoria

erilaisista taustoista – vastaa kyselyyn 8.4-21.4.2024 välisenä aikana.

Taustaa:

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä Me-säätiö on kehittänyt

kyselyn, joka avulla urheiluseurat voivat mitata ja arvioida sitä,

miten seuran toiminta tavoittavuutta eri taustoista tulevia lapsia ja nuoria.

Vastaamalla kyselyyn autat meitä samalla selvittämään miten toimintamme

vaikuttaa lasten ja nuorten tasavertaisiin mahdollisuuksiin ja hyvinvointiin.

Jääkiekkoliitto tarjoaa tämän kyselymahdollisuuden Jopox-palvelun kautta vain

muutamalle kymmenelle seuralle. Syksyn 2023 aikana toteutetuissa

pilottihankkeissa kerätyt tulokset olivat vakuuttavia ja auttoivat seuroja

ymmärtämään paremmin omaa toimintaansa tasavertaisten mahdollisuuksien

tarjoajana.

Kyselyissä kerätty data kertoo koko seuran ja joukkueiden tasolla, millaisista

perhetaustoista seuran harrastajat tulevat, ja miten toiminta vaikuttaa harrastajien

sosiaaliseen hyvinvointiin. Seura ei kuitenkaan näe yksittäisen harrastajien

vastauksia. Kysely noudattaa myös tiukasti tietosuojalakia.

Vastaamalla kyselyyn autat seuraa kehittämään toimintaansa entistä

vaikuttavammaksi. Tuloksena seura saa valmiin raportin, joka kertoo, miten iso

vaikutus seuran ja joukkueiden toiminnalla on lasten ja nuorten hyvinvointiin ja

syrjäytymisen ehkäisyyn.

Haluamme mahdollistaa tasavertaisia harrastusmahdollisuuksia harrastajien

lähtökohdista riippumatta, sekä tarjota harrastajille turvallinen ja hyvinvointia

edistävä ilmapiiri. Kiitos kun auta meitä tässä työssä!

Yli 13-vuotiaat vastaavat kyselyyn itse ja alle 13-vuotiaiden osalta huoltaja vastaa

harrastajan puolesta. Harrastajamme saavat kutsun vastata kyselyyn suoraan

henkilökohtaiselle jäsentililleen Jopoxissa huhtikuun aikana. Kyselyyn vastaaminen

vie vain pari minuuttia ja vastaaminen on täysin anonyymia.

Me-säätiö vastaa kyselyn lisäksi datan käsittelystä ja analysoinnista sekä tarjoaa

Juniori KooKoo:lle raportit toiminnan tavoittavuudesta ja vaikuttavuudesta.

Kysely aukeaa joukkueiden jopox sivuille 8.4.2024 materiaalin latauduttua.

Suuri kiitos avustasi!

Sporttista kevättä toivoo,

KooKoo Juniorit

Yleishyödyllinen Me-säätiö, https://www.mesaatio.fi, tekee tilastoja ja raportteja

siitä, miten lasten ja nuorten harrastus- ja muu nuorisotoiminta vaikuttaa heidän

hyvinvointiinsa ja ehkäisee heidän syrjäytymistään yhteiskunnassa ja miten

nuorisotoimintaa voisi parhaiten kehittää sitä varten. Tilastoista ja raporteista ei

voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Voit tutustua Me-säätiön

tietosuojaselosteeseen täällä (Me-säätiön tietosuojaseloste).

Seura haluaa edistää Me-säätiön tavoitetta ja luovuttaa Me-säätiölle seuran

toimintaan osallistuvien henkilöiden, eli jäsenten osallistumistietoja ilman nimiä,

osoitteita tai muita tunnistamistietoja. Jos et halua, että tietojasi käytetään

syrjäytymisen ehkäisemistä koskevassa Me-säätiön tilastoinnissa, voi helposti kieltää

tietojesi luovuttamisen täällä olemalla yhteydessä seuraasi.

Lisäksi Me-säätiö kerää seuran jäsenille tekemillään kyselyillä tausta- ja

hyvinvointitietoja samaan tilastolliseen tarkoitukseen ilman vastaajien nimiä,

osoitteita ja muita tunnistamistietoja. Kyselyistä ilmoitetaan erikseen. Kyselyihin

vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastaukset ja osallistumistiedot ovat

luottamuksellisia eikä Me-säätiö luovuta niitä muille tahoille. Selvityksen

lopputulokset ovat tilastotietoa, josta ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Me-säätiön suorittama tilastointi, siihen liittyvät kyselyt ja Toimisteen tietojen

luovuttaminen sitä varten perustuu tietosuojalain 4 §:n 3) kohtaan.

Pohjois-Kymen Liikuntayhdistys Ry/KooKoo juniorit

Ilmarinkuja 3 45100 Kouvola

Toimisto puh. 0400835678

mari.palojarvi@pokli.fi

Toimisto palvelee:

Ti 10-15, Ke 12-17, To 10-15

Muina aikoina sopimuksen mukaan.